header

 

ประกาศ!! เนื่องจากระบบโทรศัพท์ของโรงพยาบาลขัดข้อง หากต้องการติดต่อขอให้ติดต่อเบอร์ดังต่อไปนี้ 036472052,036472054,036472056

 

การแข่งขันกีฬาประเพณีหน่วยงานข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ครั้งที่ 34

นพ.สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการ รพ.บ้านหมี่ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นกำลังใจให้นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาประเพณีหน่วยงานข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ครั้งที่ 34 วันที่ 6-17 กุมภาภันธ์ 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

  

 

19
ก.พ.2560

การแข่งขันกีฬาประเพณีหน่วยงานข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ครั้งที่ 34

การแข่งขันกีฬาประเพณีหน่วยงานข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ครั้งที่ 34

นพ.สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการ รพ.บ้านหมี่ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นกำลังใจให้นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาประเพณีหน่วยงานข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ครั้งที่ 34 วันที่ 6-17 กุมภาภันธ์ 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหมี่

footer

โรงพยาบาลบ้านหมี่
139 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร:036-472051-6 โทรสาร:036471580