เรียนคณะกรรมการ RM โรงพยาบาล เรียนคณะกรรมการ RM โรงพยาบาล
นัดประชุม วันที่ 22 พ.ค. 58 เวลา 13.30 น. ณ. ห้องประชุมราชาวดี อาคารสิรินธ
แบบบันทึกรายงานเหตุการณ์/อุบัติการณ์สำคัญ แบบบันทึกรายงานเหตุการณ์/อุบัติการณ์สำคัญ
ขอเชิญผู้ใช้งาน HOIR ลงแบบบันทึกรายงานเหตุการณ์/อุบัติการณ์สำคัญ ผ่านระบบ Intranet โรงพยาบาล