เรียนคณะกรรมการ RM โรงพยาบาล เรียนคณะกรรมการ RM โรงพยาบาล
นัดประชุม วันที่ 4 กรกฎาคม 60 เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุมราชาวดี อาคารสิรินธ
แบบบันทึกรายงานเหตุการณ์/อุบัติการณ์สำคัญ แบบบันทึกรายงานเหตุการณ์/อุบัติการณ์สำคัญ
ขอเชิญผู้ใช้งาน HOIR ลงแบบบันทึกรายงานเหตุการณ์/อุบัติการณ์สำคัญ ผ่านระบบ Intranet โรงพยาบาล