รายงานหนังสือรับ 

กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 14149 รายการ
ลำดับ เลขทะเบียน ลงวันที่ จาก เรื่อง
1รง0603/ว8172015-12-24สำนักงานประกันสังคมแจ้งการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ เป็นเงิน 149,136.67บาท
2รง0603/ว53302015-12-25สำนักงานประกันสังคมแจ้งการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ จำนวนเงิน 627,350.36บาท
3รย0032.101.3/123822015-12-28โรงพยาบาลระยองส่งรายการประกันสังคม เป้นเงิน 80บาท
459/42015-12-09สำนักการคลังแบบการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของกทม.เป็นเงิน 23,715.96บาท
5สธ0305.02/35232015-12-23โรงพยาบาลราชวิถีขอส่งใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยบัตรประกันสังคม จำนวน 53,437บาท
6รง0603/ว8142015-12-23สำนักบริหารการเงินการบัญชีและการลงทุนแจ้งการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ เป็นเงิน 9,900บาท
7รง0603/ว8162015-12-24สำนักงานประกันสังคมแจ้งการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ 27 บาท จำนวนเงิน 248,625บาท
8ศธ0517.06/ปกส.น.590-0000002664292015-12-09ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล นางมณีรัตน์ อินอุ่นโชติ เป็นเงิน 770บาท
9ศธ0517.06/ปกส.น.590-0000002614702015-12-08ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลนางบังอร แย้มเจริญ เป็นเงิน 42,508บาท
10IO-09-58-000370682015-12-20โรงพยาบาลศิริราชขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย นายสมเกียรติ รินจันทึก เป็นเงิน 574บาท