งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา

ป้าย5ส.

 

 

ดาว์นโหลดป้าย5ส. โรงพยาบาลบ้านหมี่

 

             - ตัวอย่างมาตราฐานป้ายต่างๆ

             -สัญญาลักษณ์โซน

  

คลิก!! ดาวน์โหลด

 

 

โรงพยาบาลบ้านหมี่
139 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร:036-472051-6 โทรสาร:036471580