งบทดลองรายเดือน

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ตุลาคม 2560

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย พฤศจิกายน 2560

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ธันวาคม 2560

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย มกราคม 2561

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย กุมภาพันธ์ 2561

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย มีนาคม 2561

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เมษายน 2561

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย พฤษภาคม 2561

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย มิถุนายน 2561

 งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย กรกฏาคม 2561

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย สิงหาคม 2561


 ปีงบประมาณ 2563

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ตุลาคม 2562 {create at create at 04/11/2563 11:46}

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย พฤศจิกายน 2562 {create at create at 04/11/2563 11:42}

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ธันวาคม 2562 {create at create at 04/11/2563 12:40}

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย มกราคม 2563 {create at 04/11/2563 11:34}

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย กุมภาพันธ์ 2563 {create at 04/11/2563 11:30}

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย มีนาคม 2563 {create at 04/11/2563 11:28}

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เมษายน 2563 {create at 10/05/2563 16:01}

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย พฤษภาคม 2563 {create at 10/06/2563 20:01}

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย มิถุนายน 2563 {create at 10/07/2563 16:30}

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย กรกฏาคม 2563 {create at 04/11/2563 11:20}

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย สิงหาคม 2563 {create at 04/11/2563 11:23}

 งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย กันยายน 2563 {create at 09/10/2563 17.22}


 

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ตุลาคม 2563{}