ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการแผ่นกรองระบายอากาศ Bair Hugger จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ