ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการน้ำยาล้างห้องน้ำ จำนวน ๒๒๕ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ