ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๓ KVA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ