ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๔๘ กิโลกรัม จำนวน ๑๕ ถัง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ