ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติและวัดความอิ่มตัวชองออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ