ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการสำลีแอลกฮอลแบบแพค ๑๐ ก้อน จำนวน ๕,๒๘๐ แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ